Ë BILABBA BIÉ RÒHIÁA RÁ RUPPÉ (Ordinario de la Misa en Bubi)

Por Francisco Bubi el 2 febrero, 2016 en Cultura
0
0

Este es un homenaje al R. P. Eustaquio Buaki, en su empeño por etnizar la liturgia en bubi, y quien lamentablemente falleció antes de ver cumplido este loable sueño.

1. Ë BILABBA BIÖTYA

(ö bösari wë páperi)

Ë Pateri:

Ë ílla ró Böiè

Lë ró Bòllá

Lë ró Böhullá buèbuè

A Batyö:

¡Alo sè!

Ë Pateri:

Ë ityíáeri ró Bötúkkuaó a Elaló

Ë rihólè ró Böiè

Lë ritolari ró Böhullá buèbuè,

Lè ammaa lá nò se bi’o.

A Batyö:

Wèbaè lò se bi’o

Ë Pateri:

E lò bòbèllem,

Ná tö té pápelo báa bié bilabba

Tó’ébiera labbé láó

A Batyö:

Na sosuella á Ruppé ó tö’ú tómmaa,

Na no sòsuella luè bòbèllem

Ná n ka báí bílabba ibé,

N ka tapánná lábbë;

N sérò olla,

N kuáaó nori, nori

N la hëkkó öbèrí á Ruppë,

Ö Bulla buá tyòmmaa,

N la hekká batákki bá Ruppë

La bahölátyö báí,

N la lò hëkka e lò bòbèllem,

Lö lè hëkelle ö bösuálo buá Ruppë ö bötúkkuaö.

Ë Pateri:

Ë Ruppé ó tö’ú tómmaa è tyiaere,

A tyíáera labbé láó,

È allë ribötyö wëla rá tyommaa.

A Batyö:

¡Alo sè!

2. È BÖIÈ (Kyrie)

Ë Pateri:

È Böiè tyiáelaae

A Batyö:

È Böiè tyiáelaae

Ë Pateri:

Èlaló tyiáelaae

A Batyö:

Èlaló tyiáelaae

Ë Pateri:

È Böiè tyiáelaae

A Batyö:

È Böiè tyiáelaae

3. RIÖKKÓ (Gloria)

Ë Pateri la Batyö:

Ë Ruppé a’a riökkó bí’o ö löbákköpuá

A batyö a höríbá ö Böiè bá’ehòíhòòí ö löbákköpua;

Lë riökkó ráí rímmaa tö lò sakkia,

Tö lò nkalla

Tö lò átya

Tö lò pòtöbiera;

È Ruppé, è Bötúkku, è Böitta ó löbákkö,

È Ruppé Böiè ó tö’ú tömmaa,

È Bötúkku Elaló,

Ö bòllá bulé bála ó Böiè,

È Bötúkku Böiè, ë tyoru é Ruppé,

Ö bòllá ó Böiè,

Ná ké ettè ná ó la tyíáeri pohá bë yóbötyö

Tyiáelaae,

Ná ké ettè ná ó la tyíáeri pohá bë yóbötyö

Batóbièré rétèri ráó,

Ná ké ettè ná ö pémé ë átë óbe ó Böiè,

Tyiáelaae,

Kóri wè bulë bála wè wë ló bötébbá buèbuè,

Wè wë ló Bötúkku,

Wè wë lÉlaló,

Wityínno lö Böé buèbuè,

Wè wë lé ritákkia ré Ruppé ö Böiè.

¡Alo sè!

4. Ö BÖTÁKKO

(El Evangelio)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bí’o!

A Batyö:

Wèbaè ò se bi’o!

Ë Pateri:

Bólo kó bötákiko wé …

A Batyö:

Ë re ké ritákèriò è Bötúkku.

[Há la púlá bötyö a la sossö bötákko]

Ö Bötyö e sosèssó:

Balò ká ballá bá Ruppé

A Batyö lë Pateri:

Tö la bó sëlo sákkia

[Ë Pateri la sá böatta]

5. TÖ’Á ËË (Credo)

Ë Pateri la Batyö:

Ë Ruppé kóo tokatyíó,

Ö Böiè ó tö’ú tómmaa

Wè e báyó löbákkö lö bobba,

Wè e báyé bilabba bimmaa;

A Elaló kóo tokatyíó,

Ö bòllá bulé bála é Ruppé,

Ö o e puèró ë Ruppé mmalé,

Öbötyö ná ó té sóbötyö;

Ë Ruppé wè e ló böótte,

Ë werawera óte;

Ë Ruppé ké ettè,

A Elaló a tá bèro a ló Böiè,

Ö Böiè wè e bayé bilabba bimmaa.

Ë até áó

A ba sòotyö löbákkö,

Ö Böé Wèwè

Bö tyuaná ná a hèró öbèraí wéla

A hèrí böiè,

Ë até áó

A nëlánò ö bötté bi’o,

Ëbéló ó böitta ë Piláto;

Ö’í róppa, a wéi, a tyílèro.

Hè le hétte billò bié bittá a nnölëi,

Alo ká lo ö böatta bó la tó’ólalá;

A hèró löbákköpua,

A pénó Böièbí’o,

Wáè a’a poa’á la bësákko,

A ullá’é bëllaá biá bátyö bóbötyö,

La bo ba’a wëíbbá,

Ë ritákèri ráí rá tyommaa.

Ö Böé buèbuè kó bo tokatyiábbó,

Ö bo bó la purábuë bihullá,

Ö bo bö puèríbó ö Böiè lö Bòllá,

Ö bo tö la bé’èlaböbí’o.

Ë ròhiáa rá Ruppé ké re tokatyiáré:

Ré rilé, róríi, rokkí lóetto lué lulé.

Ë ibé biáó ë Ruppé a la bí tyiaera,

Kóri tuè ammaa tö’ëbiia,

Tö’ëbièríá ripúri ré rilé.

Tö la bètèlë rinnöri rá batyö bá’a wëíbá

Lë ribötyö rá tyommaa, ¡alo sè!

6. Ë BILABBA BIË TYÓNNÖ WËLA

(Liturgia Eucarística)

Ë Pateri:

To potöbienna è Ruppé óbötyö

Ë átë á ré isöppö,

ËëhMma ó bobba lëëlakò ó bötyö;

Ë isöppö we pënnré lö bötébbáò buèbuè,

Tö la na’a rí hèrë isöppö ró tö’ú.

A Batyö:

To potöbienna, è Ruppé

Ë Pateri:

To potöbienna è Ruppé ölò öbötyö

Ë até á bá ba’u,

Ë ehMma ó bòbba lëëlakò ó bótyö,

A ba’u we pëmbá lö bötébbáò buèbue,

Tö hörá ná bá hèrá ba’u bó tö’ú.

A Batyö:

To potöbienna, è Ruppé

Ë Pateri:

Ëtáám e lò bobèllem,

Ë Ruppé ó tö’ú tómmaa

A tápèlë ribítòbo ráó.

A Batyö:

Ë Ruppé a tápèlë ribítòbo ráó,

Ë ré isá’o ráí,

Ë ra lèlle láó,

Lë rö wètya wáí bómmaa.

7. Ë RÉTTO RÉ TYÖNNÓ WËLA

(Plegaria Eucarística)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bí’o!

A Batyö:

Wèbaè e ò bí’o

Ë Pateri:

Tö átyó bötébbá wáó

A Batyö:

Tö bö tákièrí é Ruppé

Ë Pateri:

Tó pòtöbierë Ruppé ö Bötúkku aó

A Batyö:

E bölétté, ebëló e përí bí’o

Ë Pateri:

Ké ettè e bölétté e përí bí’o,

Ná tó la na’o bulëa,

Tö torò potöbiera ë tyé tuë ébáa,

È Ruppé,

Lö winnò bó Bòlláò

Öo ö höró.

Ë até áí wëla

Ö báyá labba lammaa,

Ö wè arèriia á hèlé riburí ráó;

A’ëbièriálo wë na’a lá è Ruppé,

A baallá báí bá tópio,

E’á sétyari ë riwéí,

E’á pòaré rinnnöri,

E’ò baereria ehè;

Ëe taa è é la tyuána ná tuè batákkí báí

Tuë bëllë isákko.

A Batyö:

Wë Böhullá, wë Böhullá, wë Böhullá è Ruppé,

Ë isákkoò rí ló löbákkö lö bobba,

Rí lé ëhòíhòòí;

Na bótyö ákátyí ó winnò wá Ruppé

A’ehòíhòòí bó lò bobbapuá.

Ë Pateri:

Wë böëlòéllo buèbuè è Ruppé,

Wè wë lé ripuèri rá lèllè lámmaa;

N lo étta,

N lo éttö winnò ná ré riaka

Rí só löttó la banná bá Elaló ö Bötúkkuáó.

A Elaló,

Bè le bó ná’o nélalla,

A lo muèetè á’a ëbieríálá,

A bó’ië isöppö,

O pòtöbieriia,

A rátyíi,

A rë’èríá bé’ia báí

E’á pára:

Tapeláán, ra’áán ré isöppö bi’o, kóri kó lóttöm, ölo n ka puèsálló ë átë ánnò.

Aho hèttè,

Ö löréi lué le sétte

A bó’í é akákka

O pòtöbieria atyí,

Ë hétyèria bé’ia báí

E’á pára:

Tapeláán, ra’áán ë akákka bí’o, ké akákka á bannám, a banná bó lò’o löhè lö lua tyommaa;

A banná bá la puèrabò ba batyö ammaa, la labbé lóbötyö;

Ná ló baí lállo, kábërá nnè kóo lö lá tápánna.

Só, ná nkuaó tó la tápánëllò é riwéí ró bòlláò

La bié bilabba,

Kóri á tö la na’a tò ë’enné isöppö ra ríbötyö

Lë akákká é ríburi è Böiè.

Tö lò etta la bötó’ia

Tö la na’a ná ó Böé buèbuè wè hèria bellé

Tuè batyö tö la tápela bó lóttöò

La banná bá Elaló.

È Böiè, tapáné riíta rá bòlláo bammaa,

Ë re okatèríré a Abba Böötè ë (Papa Francisco……)

Lë Mmë’á ë (Arzobispo……..),

La bo ammaa bá lèkèlabbá batyöò,

Tyuaná é riítaò rí ètarë tèllè é rihólè.

È Böiè, tapánná bobèlle báó bá wéí bá,

A bo bá la bètèlabé rinnöri rèbò,

Tapèlábò,

Tyuaná bèrë tyetyèwalé ó bóssoò.

Tyianèláe,

Tyuaná tuèné ribötyö ra lèllè tuè baè

Ë áttë nné ö Mmë Bulla,

Ööbèrí á Elaló,

Ë áttë nné ë bëtákkòò

La batyö ammaa lö sëíba bëlakka.

A Elaló,

È Ruppé ó tö’ú tómmaa

Lö lo’o ló Bóé buèbuè,

Ë isákko lë riökkó

Alo sè tyommaa.

8. Ë BILABBA BIË SÍTYAPPA

(Comunión)

Ë Pateri:

A lo tö’a ëbieríá lé bilabba bié Ruppé

Ká lo tö’ëbièríá ló lué’o luáí,

Ëe taa è é tyuáná nkuáaó tó para:

A Batyö lë Pateri:

È Böiè ó löbákköpuá, ë ribëkko rë íllaò lë itákkiaò rè pèlle, a lo ö hörílábá lá sá’e ö bobbapuá lö löbákköpua; ë isöppö reáó rèllo ëba purárèe; tyiaèláè, tyiaèlé ibbé biáó a lo tö la tyiáela bá sa labbé; Wë tyuána ná tö kuéi. Buláelaae.

Ë Pateri:

Buláelaae è Böiè

Páe ehòíhòòí ellò ëbba

Tó píto puáènë bilabba ibbé,

Iálaae tó píto olé ribötyö raó lèllè,

Tö ta péro italla ná tö la betèlla a Elaló

Ö bö bulabatyö.

A Batyö:

Ë itákka ké ráò è Böiè

Ë tötö ké áò, lë ribëkkoò tyommaa.

Ë Pateri:

È Bötúkku Elaló,

Wè wë’a pará ée kéëhòíhòòí, n lué tyielle,

N lué pe;

Wë èkèlë bilabba ibbé biáó,

Ekèlé ettè é ròhiaò ë bëtébbá biáó wëla

Tyuaná tuè batyöò tókki lëëhòíhòòí,

Wè wë tákkió tyommaa.

A Batyö:

¡Alo sè!

Ë Pateri:

Ëhòíhòí á Ruppé é lò se bi’o!

A Batyö:

Wèbaè ò se bi’o!

9. Ë TYORU É RUPPÉ (Cordero de Dios)

Ë Pateri la Batyö:

Ëllò ké tyoru é Ruppé,

Ëe é la há bö’aë a labbé lóbötyö,

Tyiáelaae (atyí)

Ëllò ké tyoru é Ruppé,

Ëe é la há bö’aë a labbé lóbötyö,

Páe ehòíhòòí leebotyu.

Ë Pateri:

Ëllò ké tyoru é Ruppé,

Ëe é la há bö’aë a labbé lóbötyö,

Lö’a riökkó bi’o

Luè batyö bá lö löréí.

A Batyö:

È Böiè, n ta pèra batyö ö la hëkká ba,

Wáè, ë íllaò rí lé bála

Ri lè pa’o sèlla.

Ë Pateri:

Lö lò kó lóttö luá Elaló [luÉlaló]

A Batyö:

¡Alo sè!

10. RISÁWÈE (Despedida)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bi’o!

A Batyö:

Wèbaè e ò bi’o!

Ë Pateri:

Ö böhullá wé Ruppé ó tö’ú tómmaa

Ö bué Ruppé Böiè

Ö bué Ruppé Bòllá

Ö bué Ruppé Böhullá buèbuè

Bó lò se bi’o

A Batyö:

¡Alo sè!

Ë Pateri:

O sa lúe,

Lö’a löetto luèluè.

A Batyö:

Tö potöbièrié Ruppé.

* * * *

0 Comentarios

Añadir comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*