Ë BILABA BIÉ RÒHIA RÁ RUPPÉ

Este es un homenaje al R. P. Eustaquio Buaki, en su empeño por etnizar la liturgia en bubi, y quien lamentablemente falleció antes de ver cumplido este loable sueño.

1. Ë BILABBA BIÖTYA

(ö bösari wë páperi)

Ë Pateri:

Ë íla ró Böiè, lë ró Bòlá, lë ró Böhulá buèbuè

A Batyö:

¡A lo sè!

Ë Pateri:

Ë ityíáeri ró Bötúkkuaó a Elaló, ë rihólè ró Böiè lë ritolari ró Böhulá buèbuè, Lè ammaa lá nò se bi’o.

A Batyö:

Wèbaè lò se bi’o

Ë Pateri:

E lò bòbèlem, ná tö té pápelo báa bié bilabba, tó’ébiera labé láó.

A Batyö:

Na sosuela á Ruppé ó tö’ú tómmaa, na no sòsuela luè bòbèlem ná n ka báí bílabba ibé, n ka tapánná lábë; n sërò ola. Nkuáaó nori, nori. Na hëkó Öbèri á Ruppë, ö Bula buá tyòmmaa, Na heká batakí bá Ruppé la bahölátyö báí; n la lò hëka e lò bòbèlem, lö lè hëkele ö bösuálo buá Ruppé ö bötúkuaó.

Ë Pateri:

Ë Ruppé ó tö’ú tómmaa è tyiaere, a tyíáera labé láó, è alë ribötyö wëla rá tyommaa.

A Batyö:

¡A lo sè!

2. È BÖIÈ BÓTE TYIÁELAAE (Kyrie eleison)

Ë Pateri:

È Böiè Bóte tyiáelaae

A Batyö:

È Böiè Bóte tyiáelaae

Ë Pateri:

Èlaló tyiáelaae

A Batyö:

Èlaló tyiáelaae

Ë Pateri:

È Böiè Bóte tyiáelaae

A Batyö:

È Böiè Bóte tyiáelaae

3. RIÖKÓ (Gloria)

Ë Pateri la Batyö:

Ë Ruppé a’a riökó bí’o ö löbáköpuá, a batyö a höríbá ö Böiè Bóte bá’ehòíhòòí ö löbáköpua lë riökó ráí rímmaa tö lò sakia, tö lò nkala, tö lò átya, tö lò pòtöbiera; è Ruppé, è Bötúku, è Böitta ó löbákö; è Ruppé Böiè Bóte ó tö’ú tömmaa, è Bötúku Elaló, ö bòlá bulé bála ó Böiè Bóte, è Bötúku Böiè, ë tyoru é Ruppé, ö bòlá ó Böiè, ná ké etè ná ó la tyíáeri pohá bé yóbötyö, tyiáelaae. Ná ké etè ná ó la tyíáeri pohá bë yóbötyö, batóbièré rëtèri ráó. Ná ké etè ná ö pémé ë átë óbe ó Böiè Bóte, tyiáelaae, kóri wè bulë bála wè wë ló bötébá buèbuè, wè wë ló Bötúku, wè wë lÉlaló. Wityíno lö Böé buèbuè, wè wë lé ritákia ré Ruppé ö Böiè Bóte. ¡A lo sè!

4. Ö BÖTÁKO

(El Evangelio)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bí’o!

A Batyö:

Wèbaè ò se bi’o!

Ë Pateri:

Bólo kó bötáko wé .…a lo ohílá ë…..

A Batyö:

Ë re ké ritákèriò è Bötúku. [Há la púlá bötyö a la sossö bötáko]

Ö Bötyö e sosèssó:

Balò ká balá bá Ruppé

A Batyö lë Pateri:

Tö la bó sëlo sákia [Ë Pateri la sá böata]

5. TÖ’Á ËË (Credo)

Ë Pateri la Batyö:

Ë Ruppé kóo tokatyíó, ö Böiè Bóte ó tö’ú tömmaa, wè e báyó löbákö lö boba, wè e báyé bilabba bimmaa; a Elaló kóo tokatyíó, ö bòlá bulé bála é Ruppé, öo e puèró ë Ruppé mmalé, öbötyö ná ó té sóbötyö; ë Ruppé wè e ló böóte, ewerawera óte. Ë Ruppé ké etè; a Elaló a tá bèro a ló Böiè Bóte; ö Böiè wè e bayé bilabba bimmaa. Ë até áó, a ba sòotyö löbákö; ö Böé Wèwè bö tyuaná ná a hèró öbèraí wéla, a hèrí böiè. Ë até áó a nëlánò ö böté nná ëbéló ó böitta ë Piláto; ö’í rópa, a wéi, a tyílèro. Hè le hétte bilò bié bitá a nnölëi. A lo ká lo ö böata bó la tó’ólalá. A hèró löbáköpua, a pénó Böiè Bóte bí’o; wáè a’a poa’á la bësáko, a ulá’é bëlaá biá bátyö bóbötyö la bo ba’a wëíbá ë ritákèri ráí rá tyommaa. Ö Böé buèbuè kó bo tokatyiábó, ö bo bó la purábuë bihulá, ö bo bö puèríbó ö Böiè lö Bòlá, ö bo tö la bé’èlaböbí’o. Ë ròhiáa rá Ruppé ké re tokatyiáré: ré rilé, róríi, rokí lóeto lué lulé. Ë ibé biáó ë Ruppé a la bí tyiaera, kóri tuè ammaa tö’ëbiia, tö’ëbièríá ripúri ré rilé. Tö la bètèlë rinnöri rá batyö bá’a wëíbá lë ribötyö rá tyommaa, ¡a lo sè!

6. Ë BILABBA BIË TYÓNÖ WËLA

(Liturgia Eucarística)

Ë Pateri:

To potöbienna è Ruppé óbötyö ë átë á ré isöpö, ëëhMma ó boba lëëlakò ó bötyö; ë isöpö we pënré lö bötëbáò buèbuè, tö la na’a rí hèrë isöpö ró tö’ú.

A Batyö:

To potöbienna, è Ruppé

Ë Pateri:

To potöbienna è Ruppé ölò öbötyö ë até á bá ba’u, ëëhMma ó bòba lëëlakò ó bótyö, a ba’u we pëmbá lö bötébáò buèbue, tö hörá ná bá hèrá ba’u bó tö’ú.

A Batyö:

To potöbienna, è Ruppé

Ë Pateri:

Ëtáám e lò bobèlem, ë Ruppé ó tö’ú tómmaa a tápèlë ribítòbo ráó.

A Batyö:

Ë Ruppé a tápèlë ribítòbo ráó, ë ré isá’o ráí, ë ra lèle láó, lë rö wètya wáí bómmaa.

7. Ë RÉTO RÉ TYÖNÓ WËLA

(Plegaria Eucarística)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bí’o!

A Batyö:

Wèbaè e ò bí’o

Ë Pateri:

Tö átyó bötébá wáó

A Batyö:

Tö bö tákièrí é Ruppé

Ë Pateri:

Tó pòtöbierë Ruppé ö Bötúku aó

A Batyö:

E bölété, ebëló e përí bí’o

Ë Pateri:

Ké etè e bölété e përí bí’o, ná tó la na’o bulëa, tö torò potöbiera ë tyé tuë ébáa, è Ruppé, lö winò bó Bòláò öo ö höró. Ë até áí wëla ö báyá laba lammaa,

Ö wè arèriia á hèlé riburí ráó; a’ëbièríálo wë na’a lá è Ruppé; a baalá báí bá tópio, e’á sétyari ë riwéí, e’á pòaré rinnöri, e’ò baereria ehè. Ëe taa è é la tyuána ná tuè batákí báí tuë bëlë isáko.

A Batyö:

Wë Böhulá, wë Böhulá, wë Böhulá è Ruppé, ë isákò rí ló löbákö lö boba, rí lé ëhòíhòòí; na bótyö ákátyí ó winò wá Ruppé a’ehòíhòòí bó lò bobbapuá.

Ë Pateri:

Wë böëlòélo buèbuè è Ruppé, wè wë lé ripuèri rá lèlè lámmaa; n lo éta, n lo étö winò ná ré riaka rí só lötó la banná bá Elaló ö Bötúkuáó. A Elaló, a batyö bè le bó ná’o nélala, a lo muèetè á’a ëbieríálá, a bó’ië isöpö, o pòtöbieriia, a rátyíi, a rë’èríá bé’ia báí, e’á pára:

Tapeláán, ra’áán ré isöpö bi’o, kóri kó lótöm, ölo n ka puèsáló ë átë ánnò.

Aho hètè, ö löréi lué le séte, a bó’í é akáka, o pòtöbieria atyí, ë hétyèria bé’ia báí, e’á pára:

Tapeláán, ra’áán ë akáka bí’o, ké akáka á bannám, a banná bó lò’o löhè lö lua tyommaa; a banná bá la puèrabò ba batyö ammaa, la labé lóbötyö. Ná ló baí lálo, kábërá nnè kóo lö lá tápánna.

Só, ná nkuaó tó la tápánëlò é riwéí ró bòláò la bié bilabba, kóri á tö la na’a tò ë’enné isöpö ra ríbötyö lë akáká é ríburi è Böiè Bóte. Tö lò etta la bötó’ia, tö la na’a ná ö Böé buèbuè wè heria belé tuè batyö tö la tápela bó lótöò la banná bá Elaló. È Böiè Bóte, tapáné riíta rá boláò bammaa. Ë re okatèríré a Abba Böötè ë (Papa Francisco……) lë Mmë’á ë (Arzobispo……..) la bo ammaa bá lèkèla bá batyöò, tyuaná é riítaò rí ètarë tèlè é rihólè. È Böiè Bóte, tapánná bobèle báó bá wéí bá, a bo bá la bètèlabé rinnöri rèbò. Tapèlábò, tyuaná bèrë tyetyèwalé ó bóssoò.

Tyianèláe; tyuaná tuèné ribötyö ra lèlè tuè baè ë átë nné ö Mmë Bula, ö öbèrí á Elaló, ë átë nné ë bëtákòò la batyö ammaa lö sëíba bëlaka. A Elaló, è Ruppé ó tö’ú tómmaa lö lo’o ló Bóé buèbuè, ë isáko lë riökó, a lo sè tyommaa.

8. Ë BILABBA BIË SÍTYAPA

(Comunión)

Ë Pateri:

A lo tö’a ëbieríá lé bilabba bié Ruppé ká lo tö’ëbièríá ló lué’o luáí, ëe taa è é tyuáná nkuáaó tó pára:

A Batyö lë Pateri:

È Böiè ó löbáköpuá, ë ribëko rë ílaò lë itákiaò rè pèle, a lo ö hörílábá lá sá’e ö bobapuá lö löbáköpua; ë isöpö ráó rèlo ëba purárèe; tyiaèláè, tyiaèlé ibé biáó a lo tö la tyiáela básalabé; wë tyuána ná tö kuéi. Buláelaae.

Ë Pateri:

Buláelaae è Böiè, páe ehòíhòòí elò ëba tó píto puáenë bilabba ibé; iálaae tó píto olé ribötyö raó lèlè, tö ta péro itala ná tö la betèla a Elaló ö bö bulabatyö.

A Batyö:

Ë itáka ké ráò è Böiè Bóte, ë tötö ké áò, lë ribëkoò tyommaa.

Ë Pateri:

È Bötúku Elaló, wè wë’a pará ée kéëhòíhòòí, n lué tyiele, n lué pe. Wë èkèlë bilabba ibé biáó, ekèlé etè é ròhiaò ë bëtébá biáó wëla. Tyuaná tuè batyöò tókki lëëhòíhòòí, wè wë tákió tyommaa.

A Batyö:

¡A lo sè!

Ë Pateri:

Ëhòíhòí á Ruppé é lò se bi’o!

A Batyö:

Wèbaè ò se bi’o!

9. Ë TYORU É RUPPÉ (Cordero de Dios)

Ë Pateri la Batyö:

Ëlò ké tyoru é Ruppé, ëe é la há bö’aë a labé lóbötyö, tyiáelaae, tyiáelaae;

Ëlò ké tyoru é Ruppé, ëe é la há bö’aë a labé lóbötyö, páe ehòíhòòí leebotyu.

Ë Pateri:

Ëlò ké tyoru é Ruppé, ëe é la há bö’aë a labé lóbötyö, lö’a riökó bi’o luè batyö bá ló löréí.

A Batyö:

È Böiè, n ta pèra batyö ö la hëká ba, wáè, ë ílaò rí lé bála rí lè pa’o sèla.

Ë Pateri:

Lö lò kó lótö luá Elaló [luÉlaló]

A Batyö:

¡A lo sè!

10. RISÁWÈE (Despedida)

Ë Pateri:

Ë Ruppé e lò bi’o!

A Batyö:

Wèbaè e ò bi’o!

Ë Pateri:

Ö böhulá wé Ruppé ó tö’ú tómmaa, ö bué Ruppé Böiè, ö bué Ruppé Bòlá,

Ö bué Ruppé Böhulá buèbuè bó lò se bi’o.

A Batyö:

¡A lo sè!

Ë Pateri:

O sá lúe, lö’a löeto luèluè.

A Batyö:

Tö potöbièrié Ruppé.