Música Bubi

Öbèrí bö’o

ÖBÈRI BÖ’O

MÚSICA BUBI

Letra:

È öbèri ná öbèri bö’o
Wë tòbiane ö boláë ò
O utya baiè bá bëölo
Huèlábò o utya i tèle nènè
Öbèri bö’o
Ná ö bèri bòlá wokí ri’o
Wë bö kòbiane o hutya baiè
Ná ba okí bëölo
Kóriá öbari ö táam aho a po súbala há
Ná a lèlèláí lamma
Ká lo wë na’alá
Öbèri bö’o
Ë nnápua ó bòlá wë ë púle
Huèlá wé bëhaí biá rilò ribötyö
Kó bòlá ò
Kó wéria
Öbari ké si réi ò
Kó topé ò.Abèri bá nkuáaó
Ba hétyi ribötyö ribé
Biéta ibé
O báa lokò labé labé
Ba tyá a huèla bòláë bá bò
O báa lokò le lèlè
Ná ëlò öbari
Ba píto sá le lèlèÈ öbèri
Ë ribötyö ö la tápiaré ö bòlá ò
Ré ribéóó
È öbèri
Ë Rupé wè anó ká bè torò o sá ö sibólóÈ öbèri ná öbèri bö’o
Wë tòbiane ö boláë ò
O utya baiè bá bëölo
Huèlá bò o utya i tèle nènè
Ná ë ribötyö ribé
Ré palo ettai’o
È öbèri ná öbèri bö’o
Wë tòbiane ö boláë ò
O utya baiè bá bëölo
Tapáná ná ë wëpi é bá
Ëlò öbari kée ö a sába éÈ lo bëntá
È lo bómmë
Abèri bíkë bé lè etúlá
Bá la kòbiana bòlá o hutya ribálá bëölo
Wáè ëe bötyö a ëpí é bá lèlò
Ëlò á öbari kée a la sába é
Tyuíi puerán situáiLabba lá tyáèlè
Ná öbèri bòlá
Ö bö héría wá sikuèla
Ëtaa ná okè wétta ë lá etya
Wáè ö bòlá a án labba
Ö lòa lué le sétte
A bái a abúkku bamma
A hétyi luelá
Ö wanalaba bö lá etya
Ëlò é hétyi é bá a lò pera sitoa si hè só sikuèla
Ké rimmammabi’o rá abúkku
Ö bö hóri lá sukká
Ö tá höra ö bö ríbía,
Ö bòlá e á la helá waísö
A herò anna wálábóbe ö sikuèla
Ba herí biso’o
Ë bilò bí la hétta
Bè’a hólála’ò,
Ba hólábo náho nná ba súban ribálá
Úwe ö héri wë lè anö bòlá bóbe
Wá ö tyá a bónáelö bòlá bóbe
Ëtaa wëla ná a tòki bëölo
A tòki mëötó
A tòki ka’ó
Á hútye ömma ná a okí bëölo
Ké bie bi la poala bié rihólè

È öbèri ná öbèri bö’o
Wë tòbiane ö boláë ò
O utya baiè bá bëölo
Huèlá bò o utya i tèle nènè
Ná ë ribötyö ribé
Ré palo ettai’o
È öbèri ná öbèri bö’o
Wë tòbiane ö boláë ò
O utya baiè bá bëölo
Tapáná ná ë wëpi é bá
Ëlò öbari kée ö a sába é