La Lengua Bubi

Sus vocales y su pronunciación

Vocal ö

ö – bö, lö, sö, rö, työ

ó – bó, ló, só, ró, tyó

ë – bë, lë, së, rë, tyë

é – bé, lé, sé, ré, tyé

o – bo, lo, so, ro, tyo

ò – bò, lò, sò, rò, tyò

e – be, le, se, re, tye

è – bè, lè, sè, rè, tyè

i – bi, li, si, ri, tyi

í – bí, lí, sí, rí, tyí

a – ba, la, sa, ra, tya

á – bá, lá, sá, rá, tyá

u – bu, lu, su, ru, tyu

ú – bú, lú, sú, rú, tyú

Combinación de las vocales en bubi

ö o —> öo

ë e —> ëe

ó o —> óo

ö ë —> öë

ë ö —> ëö

ö è —> öè

ó é —> óé

ó ö —> óö

é ë —> éë

ö ó —> öó

ë é —> ëé

ú á —> úá

ë a —> ëa

ú ö —> úö

Las vocales en las palabras

ö – bötyö, mödyö, bössö, rökkö, töttö…

o – losso, tyokko, rookosso, robbo, rokko…

ö-o – röbbo, bönno, köllo…

Nota:
la “L/l” geminada “LL/ll” se pronuncia de forma alargada. No tiene nada que ver con la “LL/ll” del español “llave”, “llevar”, etc.

kóo, lóllo, bósso, bëhëhë, bëlëlë, ëë, kelle, bé’e, késse, lepem, sèssè, tèlle, peppè, kessè, ettè, sëélë, sëkké, bëtettè, betèlessi, ëpëtté, ëpekke, mëtyèkke, pottó, potóo, rölólló, röttó, sòllo, sóppö, sóöö…

O bóáloLèlò
Öbari
Bökó
Buatòo
Bötyíó
Ebarityiö
Bököséppa
Mpári
Hoy
Mañana
A media tarde
Por la tarde
Por la noche
Al alba
A mediodía
Ayer